English Adref Am y Band Recordiau Gigs Lluniau Cysylltu
[band live]

Cajun Cymreig!

O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana.

Mae'r chwech o aelodau Cajuns Denbo yn dod o ardal Bangor yng Ngogledd Cymru ac maent erbyn hyn wedi sefydlu ei hunan fel y prif grwp yng Nghymru yn chwarae rhythmau dawns cyffrous Cajun a Zydeco sydd fel arfer yn fwy cysylltiedig a De Orllewin Louisiana. Beth sydd yn ei gwneud yn unigryw fodd bynnag yw y ffaith eu bod yn perfformio y mwyafrif o'i caneuon yn y Gymraeg.

Welsh Cajun!

From Wales, a unique Welsh language blend of South Louisiana dance music.

Cajuns Denbo are a six piece band based in Bangor, North Wales, who have established themselves as Wales' leading purveyors of Cajun and Zydeco dance rhythms more usually associated with South West Louisiana. What makes them unique, however, is that Cajuns Denbo perform the majority of their material in their native Welsh language rather than Cajun French.


[Dwy Daith album cover]
Albym ddiweddara allan nawr ar Recordiau Joscyn

[feed icon] Ffrwd RSS Cajuns Denbo ar gael rwan - manylion gigs a newyddion am y band. Mwy o wybodaeth yma.

English Adref Am y Band Recordiau Gigs Lluniau Cysylltu

© 2005-2014 Cajuns Denbo - HTML, CSS a RSS dilys